AZOT

Azot – N

Azot jest plastycznym makroelementem, która przewodzi produkcji tkanek roślinnych i ich jest odpowiedzialny za ich rozwój; determinuje rozrost łodyg i kiełków, zwiększa wchłanianie składników odżywczych. Atmosfera jest głównym zapasem azotu. Jednakże, większość organizmów nie może korzystać z azotu atmosferycznego, więc są zależne od azotu zawartego w minerałach.

Część azotu jest obecna w ziemi w substancjach organicznych w formie częściowej lub powolnie dostępnej dla kultur.
Te rodzaje azotu w postaci organicznej są dostępne dla kultur tylko jeśli są ,,mineralizowane” przez mikroflorę ziemi, początkowo w formie amoniakowej, a później azotowej; zatem w unikalnych formach mineralnego azotu, które są absorbowane przez korzenie roślin.
Niedobór azotu w glebie jest zazwyczaj główną przyczyna ograniczającą wzrost roślin.

Produkty azotowe

Siarczan amonu

Zawiera 20-21% azotu amonowego i 23-24% siarki (S) równej 60-61% jak SO3. Przez wiele lat był wykorzystywany jako nawóz do użyźniania ziemi. W rzeczywistości kation amonowy determinuje działanie wchłaniania terenu.
Dzięki działaniu zakwaszającemu polecany jest również dla terenów wapiennych i alkalicznych.

Siarczan amonu Steel Grade N 20-21% krystaliczny ‘S’

Zastosowanie nawozowe, surowiec do nawozów organiczno-mineralnych.

Pobierz broszurę
Siarczan amonu Caprolactam Grade N 21% krystaliczny ‘S’

Zastosowanie nawozowe, surowiec do nawozów organiczno-mineralnych
Zastosowanie techniczne/przemysłowe

Pobierz broszurę
Siarczan amonu White Grade N 21% krystaliczny ‘S’

Zastosowanie nawozowe, posiadające kwalifikacje nawadniające oraz do nawozów płynnych/ specjalne
Zastosowanie techniczne / przemysłowe

Pobierz broszurę
Azotan amonu

Nawóz zawierający azotan amonu i azot amonowy w takiej samej ilości. Łączy pozytywne efekty azotanu wapnia oraz siarczanu amonu. Może być używany w każdej z faz rozwoju upraw.

Azotan amonu 27 prilled ‘S’
Pobierz broszurę
Azotan amonu 27 granulat ‘S’
Pobierz broszurę
Azotan amonu 34 prilled ‘S’

Nawóz całkowicie rozpuszczalny i odpowiedni do użyźniania.
Idealny w użytku przy produkcji azotu w roślinach w kryzysie spowodowanym zimowymi przymrozkami, przesadzaniem, atakami pasożytniczymi.

Pobierz broszurę
Mocznik (Urea)’

Jest to nawóz z najwyższą zawartością azotanu, 46% azotanu amidowego, oraz najniższy koszt na jednostkę nawozu.

Mocznik (Urea) 46 Granulat ‘S’

Jest to typ charakteryzujący się większym uziarnieniem, idealny do rozprowadzania na terenie przez maszyny rolnicze.

Pobierz broszurę
Mocznik (Urea) 46 Prilled ‘S’

Jest to typ mocznika o uziarnieniu niskim i jednolitym, używanym bezpośrednio jako użyźniacz lub do użytku technicznego, jak surowce przeznaczone do wytwarzanie innych gotowych produktów.

Pobierz broszurę

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów